Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

REGULAMENT

29-06-11 13:25

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECOMONICI PARTICIPANŢI LA “ZILELE MUNICIPIULUI REGHIN” 01.07 – 03.07.2011

     Aprovizionarea standurilor se va efectua zilnic, până cel târziu la orele 12,00, accesul oricărui autovehicul, după această oră în spaţiul rezervat derulării evenimentului,  fiind strict interzis.
     Este strict interzisă prinderea, asigurarea corturilor, a standurilor cu piroane sau cuie în asfalt; deteriorarea stratului asfaltic din domeniul public e interzisă, nerespectarea acestor condiţii atrage aplicarea de amenzi şi excluderea comerciantului din cadrul evenimentului.
     În vederea instalării bucătăriei, persoanele autorizate vor instala o construcţie de tip uşor cu acoperiş din prelată sau alte materiale impermeabile în culori mono, sau purtând ănsemnele sponsorului participant la eveniment.
     Fiecare agent economic se obligă ca pe perioada “Zilelor Municipiului Reghin” să folosească doar spaţiul închiriat şi să asigure, în perimetrul arondat standului şi locului închiriat din domeniul public, curăţenia, în sensul de a colecta, periodic şi la sfârşitul fiecărei zile, deşeurile în saci menajeri, urmând ca aceştia să fie ridicaţi de către firma de salubrizare.
     Pentru buna desfăşurarea a activităţii de alimentaţie publică şi prevenirea unor evenimente nedorite, fiecare comerciant răspunde de calitatea şi prospeţimea produselor comercializate, având toate autorizaţiile prevăzute de Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 111/2008 – actualizat. 
     Agenţii economici sunt obligaţi să asigure respectarea normelor de igienă (sursa de apă potabilă – asigurată de către Primăria municipiului Reghin, aparate frigorifice adecvate, substanţe dezinfectante, prosoape de hârtie, termometre, recipiente pentru colectarea gunoiului, racordare la sursa de energie electrică – cu sprijinul SC Electrica SA Reghin) – agenţii economici având obligaţia de a-şi procura prelungitoare, precum şi de a asigura normele tehnice de securitare a muncii şi PSI, prin dotarea cu extinctoare cu praf CO2 pentru prevenirea incendiilor.
     Pentru buna desfăşurare a evenimentului, agenţii economici sunt obligaţi să respecte normele de comportare şi de bună vecinătate, iar la încheierea manifestărilor, să predea spaţiul închiriat curat şi în bune condiţii.
     Racordarea la reţeaua electrică se face prin grija Primăriei municipiului Reghin, în locurile unde condiţiile tehnice pentru racordare permit acest lucru. Primăria este absolvită de orice răspundere în cazul producerii unor evenimente sau pagube datorită utilizării unor instalaţii electrice improvizate de participant.
     Este INTERZISĂ racordarea aparatelor electrice de către participant la altă reţea electrică decât cea pusă la dispoziţie de către organizator sau din reţeaua electrică pusă la dispoziţia altui amplasament  decât cel destinat participantului.
     Este INTERZISĂ subînchirierea spaţiului solicitat.
     Este INTERZISĂ folosirea sau deţinerea la punctul de lucru al oricărui sistem audio-video, sub sancţiunea excluderii imediate din manifestare a participantului.
     Agentul economic se obligă să nu folosească şi să nu expună nici un fel de material de reclamă sau publicitate concurentă cu produsele şi brandurile sponsorilor manifestării  (se înţelege prin material de reclamă: baner, panou, inscripţionare pe cort, umbrelă, parasolar, pahar inscripţionat, etc.)
     Agentul economic este integral răspunzător pentru deţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare comerţului în cadrul manifestărilor.
     Întreaga responsabilitate privind evitarea apariţiei evenimentelor nedorite datorate consumului de alimente cu ocazia festivalului revine agenţilor economici participanţi şi furnizorului de alimente.
     Agenţii economici vor contribui la asigurarea menţinerii ordinii şi liniştii publice prin evitarea servirii cu băuturi alcoolice a persoanelor aflate în stare de ebrietate. Totodată aceştia vor colabora cu organele de poliţie pentru evitarea sustragerilor de bunuri aflate la standurile pe care le deservesc.
     Agenţii economici vor colabora cu reprezentanţii Primăriei municipiului Reghin şi ale celorlalte instituţii implicate în derularea evenimentului pentru asigurarea fluidizării traficului pietonal în zonă, respectând locaţiile atribuite în folosinţă şi culoarele de acces stabilite de  organizatori.  
     În cazul nerespectării condiţiilor aprobate prin prezentul regulament general de organizare al evenimentului, participantul va fi eliminat din cadrul festivităţii. Societăţilor excluse li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de Primăria municipiului Reghin şi restituirea taxei aferente ocupării spaţiului de vânzare.
     Sortimentele de bere permise a fi comercializate pe durata evenimentului: HEINEKEN la doză, SILVA ORIGINAL PILS la doză, SILVA STRONG DARK BEER la doză, CIUC PREMIUM la doză, GOLDEN BRAU la doză, GOLDEN BRAU FĂRĂ ALCOOL la doză.

PRIMAR       
ing. NAGY ANDRÁS
            
SECRETAR  
GABRIELA KOSS

Comerciant