Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL NEGOCIERII DIRECTE

15-06-11 10:15

în vederea concesionării imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221

     a)Denumirea si sediul concedentului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN, adresa: municipiul Reghin, jud. Mureş, P-ţa Petru Maior nr.41, cod poştal 545300, tel: 0265-511112, fax: 0265-512542, e-mail: office@primariareghin.ro
     b) Obiectul si durata concesiunii: Obiectul negocierii directe constă în concesionarea imobilului teren şi construcţii “Cămin Cultural Iernuţeni”, amplasat pe str. Iernuţeni nr.140, CF 54221, în suprafaţă totală de 5344 mp teren şi 770 mp construcţii, având destinaţia Cămin Cultural. Durata concesiunii este de 25 ani;
     c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Compartiment  Achiziţii Publice în intervalul 16.06.2011 -21.06.2011, între orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită.
     d) Garanţia de participare: 5000 lei.                     
     e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 21.06.2011
     f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 27.06.2011, orele 11.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni;ofertele se depun în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie.
     g) Data, ora si locul de începere a procedurii negocierii directe: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - etaj; în data 27.06.2011, orele 11.30.
     h) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile: Primaria municipiului Reghin, judetul Mureş, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
     i) Data transmiterii anunţului negocierii directe către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 15.06.2011.
 

PRIMAR,        
Ing. NAGY ANDRÁS   
 
SECRETAR,   
KOSS GABRIELA