Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

07-06-11 11:39

Pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor cetăţenilor din municipiul Reghin, cu privire la transportul pe calea ferată, în vederea Elaborării Planului privind Mersul Trenurilor 2011/2012, Regionala de Transport Feroviar de Călători Braşov solicită comunicarea sugestiilor cetăţenilor cu privire la orariile de circulaţie prevăzute în actualul mers al Trenurilor de Călători valabil din 12.12.2010.

          Pentru o mai bună informare anexăm şi oferta comercială a SNTFC CFR Călători SA. (download oferta)   
          Cei interesaţi pot depune în scris propuneri sugestii şi opinii,care au valoare de recomandare, până în data de 16.06.2011, la Compartimentul Administraţie Publică  Locală, Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Reghin, str. Petru Maior nr. 41,  sau prin e-mail la adresa office@primariareghin.ro.

PRIMAR,                                              
ing.NAGY ANDRÁS                                    

SECRETAR,
GABRIELA KOSS