Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE

03-06-11 08:56

în vederea concesionării terenului situat in teritoriul administrativ al municipiului Reghin, pe partea stanga a prelungirii strazii Gării – DJ 154 Reghin - Ideciu, cu nr. cadastral HC 393, teren în suprafaţă de 45.700 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Reghin

     a) Denumirea si sediul concedentului: Primaria Municipiului Reghin, adresa: municipiul Reghin, judetul Mures, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax:0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro ;
     b) Obiectul si durata concesiunii: Obiectul licitaţiei constă în concesionarea terenului situat in teritoriul administrativ al municipiului Reghin, pe partea stanga a prelungirii strazii Gării – DJ 154 Reghin - Ideciu, cu nr. cadastral HC 393, teren în suprafaţă de 45.700 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Reghin, cu destinaţia Lac de pescuit şi agrement. Durata concesiunii : 49 de ani;
     c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Compartiment  Achiziţii Publice în intervalul 06.06.2011 -22.06.2011, între orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită.
     d) Garanţia de participare: 1000 lei.                    
     e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 22.06.2011
     f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 05.07.2011, orele 11.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni;ofertele se depun în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie.
     g) Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - etaj; data si ora deschiderii ofertelor 05.07.2011, ora 11.30.
     h) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile: Primaria municipiului Reghin, judetul Mures, P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
     i) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 03.06.2011.

PRIMAR,        
Ing. NAGY ANDRÁS  

SECRETAR,  
KOSS GABRIELA