Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT

02-06-11 11:05

Primăria municipiului Reghin, aduce la cunoştiinţa cetăţenilor municipiului Reghin, faptul că, prin Hotărârea Consiliului local al mun.Reghin nr.64/28.04.2011- s-a aprobat Regulamentul cadru privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin.

          Potrivit regulamentului  vânzarea terenurilor  fără licitaţie publică, prin vânzare directă, se poate face doar în favoarea proprietarilor construcţiilor (persoane fizice sau juridice), pentru cele aflate în folosinţă efectivă şi licită a acestora, aferente construcţiilor.
          Informatii privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin se pot găsi pe site-ul Primariei municipiului Reghin www.primariareghin.ro sau la Compartimentul APL din cadrul Primăriei mun.Reghin.

PRIMAR,                  
ing.NAGY ANDRÁS  

SECRETAR,
KOSS  GABRIELA