Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PROCES–VERBAL

18-05-11 15:16

privind DEZBATEREA PUBLICA DIN 16 MAI 2011

          Primăria municipiului Reghin, in temeiul Legii nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică, a organizat luni, 16 mai 2011, începând cu ora 13,00, în Sala de şedinţă a Primăriei municipiului Reghin, dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea  regulamentului  de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
          La dezbaterea publică au participat din partea Primăriei municipiului Reghin: dna secretar KOSS GABRIELA, dl.MARIAN VASILE-şeful Politiei Locale, dna KALABER ANAMARIA-control comercial, FRANDES ILIE –şef Biroul Registru Agricol, MOLDOVAN VERDES ADRIANA-şef Serviciul Impozite si taxe,  BADIU IOAN, TOTHI IOAN-functionari publici şi dnii consilieri locali FARCAS SEBASTIAN şi CRACIUN ADRIAN,  din exterior nu a participat nici un cetăţean sau agent economic.
          Nu s-au adus modificări şi completări regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.


SECRETAR,
GABRIELA KOSS


INTOCMIT,
MICLEA ANGELA