Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

12-05-11 12:30

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei

          Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, acordat în baza Legii nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, că în data  de 17 mai 2011, se pot prezenta la sediul  RAGCL”SA , str. Apalinei nr.93A.  pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne,   aferente lunii  martie  2011. 
          Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către   beneficiarii de ajutoare pentru încălzire a locuinţei, pe baza actului de identitate în original.
          Programul de plată a ajutorului   este următorul:
-marţi 17 mai 2011,   orele 9,00 la sediul RAGCL SA Reghin
-miercuri 18 mai 2011, orele 8,30 la cam.nr.2, casieria Primăriei municipiului Reghin.
          Nu beneficiază de aceste drepturi   persoanele  care primesc ajutor social în baza Legii nr.416/2001.

PRIMAR,   
ing.Nagy András 

SECRETAR,
Gabriela Koss