Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE

13-04-11 10:17

în vederea închirierii SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA PRESTĂRI SERVICII, DEPOZIT, SITUAT ÎN MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREŞ, STRADA SPITALULUI, NR. 11

în conformitate cu  prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicată , a Legii nr.215/2001 republicată şi a HCL nr. 44/31.03.2011, Municipiul Reghin anunţă :
La sediul Municipiului Reghin, sala de sedinţe, va avea loc în data de 28.04.2011, ora 10.00, licitaţie publică deschisă în vederea închirierii  spaţiului cu destinaţia prestări servicii, depozit situat în Municipiul Reghin, jud. Mureş, strada Spitalului, nr. 11.  
     1) Locator : Municipiul Reghin.
     2) Organizatorul licitaţiei : Municipiul Reghin.
     3) Obiectul licitaţiei : ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA PRESTĂRI SERVICII, DEPOZIT,  SITUAT ÎN MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MURES, STRADA SPITALULUI, NR. 11   
     4) Documentele licitaţiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, camera 50, in perioada 14.04.2011-21.04. 2011, între orele 08.00-13.00.
Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei,  suma care se poate plăti la caseria Municipiului Reghin, camera 2 sau prin virament în contul Primăriei Mun.Reghin RO68TREZ4775006XXX000106 deschis la Trezoreria Mun.Reghin.
     5) Ofertele se pot depune la sediul Municipiului  Reghin, Centrul de Informare Cetăţeni, până la  data de 28.04.2011,  ora 10.00.
     6) Licitaţia se va desfăşura la sediul Municipiului  Reghin, în sala de şedinţe, în data de 28.04.2011, ora 10.00.
     7) Criteriile de selecţie a ofertelor vor fi detaliate în documentaţia pentru licitaţie.

PRIMAR,                 
NAGY ANDRÁS

SECRETAR,
GABRIELA KOSS