Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

06-04-11 15:46

În atenţia societăţiilor, instituţiilor şi locuitorilor municipiului Reghin, care au în proprietate sau în administrare terenuri care sunt tranzitate de cursul pâraielor şi respectiv de râul Mureş, sau se află în imediata vecinătate a albiilor acestora

      Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/1992- modificată, art. 13; 14, este interzisă aruncarea gunoiului şi respectiv a apelor reziduale provenite în apele curgătoare din teritoriul administrativ al municipiului Reghin. Pentru rezolvarea problemei apelor reziduale, aveţi oblogaţia de a vă racorda la reţeaua de canalizare existentă pe strada dumneavoastră sau acolo unde aceasta nu există, apele reziduale provenite trebiue  colectate în decantoare compartimentate şi cu acces uşor pentru vidanjare.      
       Compartimentul responsabil cu activităţi pentru protecţia mediului, Poliţia Locală şi alte compartimente  din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, vor efectua în perioada 26.04.2011 – 02.05.2011, o amplă acţiune de depistare a dejecţiilor şi gunoaielor din albia apelor curgătoare din teritoriul administrativ al municipiului Reghin.
        Acolo unde nu se va putea face dovada racordării la reţeaua de canalizare existentă sau a existenţei şi funcţionării corespunzătoare a decantoarelor compartimentate unde nu există reţea de canalizare, se vor aplica sancţiuni constând în amenzi contravenţionale conform Hotărârii nr. 15/1992, modificată. De asemenea, acolo unde chiar dacă există racordare la reţeaua de canalizare sau există decantoare compartimentate dar se constată existenţa de tuburi de scurgere a dejecţiilor şi respectiv scurgeri şi infiltarţii ale apelor reziduale în albia apelor curgatoare, se vor aplica sancţiuni. Sancţiuni se vor aplica şi acolo unde nu este menţinută curăţenia malurilor pâraielor şi respectiv a râului Mureş care tranzitează terenurile sau se află în imediata vecinătate a terenurilor aflate în propietate sau în administrare.    


Biroul de presă
Primăria Municipiului Reghin