Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Comunicat

06-04-11 11:05

privind ordinul prefectului nr. 111 / 01.04.2011 cu privire la stoparea arderilor necontrolate pe raza judeţului Mureş ca urmare a incendierii miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

     Având în vedere faptul ca arderile necontrolate de vegetaţie au luat o mare amploare în această primavară, prefectul judeţului Mureş, Marius Paşcan, a emis, în data de 1 aprilie 2011, Ordinul nr. 111 care prevede instituirea urmatoarelor masuri pentru stoparea arderilor necontrolate, ca urmare a incendierii miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
     Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, deşeurilor, precum şi a altor materiale combustibile se realizează numai dupa obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor art. 8 din Ordinul ministrului Internelor şi Reformei Administrative al ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr. 605/579/2008 şi Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului Administratiei şi Internelor nr. 163/2007.
     Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş răspund de emiterea permisului de lucru cu focul şi vor transmite un exemplar din acest document Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea” al judeţului Mureş Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea urmatoarelor prevederi: a) condiţii meteorologice fără vânt; b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; c) izolarea zonei de ardere faţă de cai de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi, în intervalul orar 6 – 16; e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; g) asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; h) pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei. De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea” al judetului Mureş şi Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu vor desfăşura acţiuni de control şi supraveghere pe raza judeţului Mureş pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale referitoare la arderea miriştilor, vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale.
     Ordinul nr. 111/01.04.2011 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată ulterior, ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605/ 579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, modificat şi completat ulterior, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, modificat şi completat ulterior, ale HG nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata ulterior.


Biroul de presă
Primăria Municipiului Reghin