Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

04-04-11 10:12

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, că în data de miercuri, 06 aprilie 2011, se pot prezenta la sediul RAGCL”SA , str. Apalinei nr.93A. pentru a-şi ridica drepturile băneşti – ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne, aferent lunilor ianuarie - martie 2011.

Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către beneficiarii de ajutor social, pe baza  actului de identitate în original.


Programul  este următorul:
- miercuri  între orele: 9 -16


Nu beneficiază de aceste drepturi persoanele care primesc ajutor de încălzire a locuinţei, în baza Legii nr.5/2003 - privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei.


PRIMAR,      
ing.Nagy András 


SECRETAR, 
Gabriela Koss