Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢUL LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE

14-04-11 11:31

în vederea concesionarea imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF nr. 54221

     a) Denumirea si sediul concedentului: PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN, adresa: municipiul REGHIN, judetul MURES, P-ŢA PETRU MAIOR, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro ;
     b) Obiectul si durata concesiunii: Obiectul licitaţiei constă în concesionarea imobilului teren şi construcţii “Cămin Cultural Iernuţeni”, amplasat pe str. Iernuţeni nr.140, CF 54221, în suprafaţă totală de 5344 mp teren şi 770 mp construcţii, având destinaţia Cămin Cultural. Durata concesiunii este de 25 ani;
     c) Locul de unde se poate obţine documentatia: sediul Primariei Municipiului Reghin, camera 50, Compartiment  Achiziţii Publice în intervalul 15.04.2011 -12.05.2011, între orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită.
     d) Garanţia de participare:5000 lei.                    
     e) Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 12.05.2011
     f) Data limită si locul de depunere a ofertelor: 16.05.2011, orele 11.00, la sediul Primariei municipiului Reghin, Centrul de Informatii pentru Cetateni;ofertele se depun în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie.
     g) Data, ora si locul de deschidere a ofertelor: la sediul Primariei municipiului Reghin, Sala de sedinte - etaj; data si ora deschiderii ofertelor 16.05.2011, ora 11.30.
     h) Denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile: Primaria municipiului REGHIN, judetul MURES, P-ţa PETRU MAIOR, nr. 41, cod postal 545.300, telefon/fax: 0265-511.112, 0265-512.542, e-mail: office@primariareghin.ro;
     i) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 14.04.2011.


PRIMAR,      
Ing. NAGY ANDRÁS


SECRETAR, 
KOSS GABRIELA