Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

13-04-11 13:58

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, aferente lunii februarie 2011.

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, acordat în baza Legii nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,  că începând de vineri, 15 aprilie 2011, se pot prezenta la  Casieria Primăriei -cam.nr.2-, pentru a-şi ridica drepturile băneşti aferente lunii februarie  2011. 
Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către   beneficiarii de ajutoare pentru încălzire a locuinţei, pe baza  actului de identitate în original.

Programul casieriei  este următorul:
-de  luni până joi între orele      9,00 – 15,00
-vineri  între orele                     8,30 – 13,30

Nu beneficiază de aceste drepturi   persoanele  care primesc ajutor social în baza Legii nr.416/2001.

PRIMAR,      
ing.Nagy András 

SECRETAR, 
Gabriela Koss