Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIEI PUBLICE DESCHISE

13-04-11 10:26

in vederea Închirierii domeniului public din incinta Ştrandului Municial Reghin

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicata, a Legii nr.215/2001 republicată şi a HCL 52/2011, Municipiul Reghin anunta:
La sediul Primariei Municipiului Reghin, sala de sedinte de la etaj, va avea loc in data de 28.04.2011, ora 14.00, licitatie publica deschisa in vederea inchirierii domeniului public din incinta Ştrandului Municipal Reghin.  
     1) Locator: Municipiul Reghin.
     2) Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin.
     3) Obiectul licitatiei: Închirierea domeniului public din incinta Ştrandului Municipal  Reghin.
     4) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Compartimentul achiziţii publice, management de proiecte, camera 50, in perioada 14.04.2011-21.04.2011, intre orele 08.00-13.00. Documentaţia este gratuită. Taxa de participare la licitatie este de 500 lei, suma care se poate plati la casieria Municipiului Reghin, camera 2 sau prin virament în contul Primăriei Mun. Reghin RO68TREZ4775006XXX000106 deschis la Trezoreria Mun.Reghin.
     5) Ofertele se pot depune la sediul Municipiului  Reghin, Centrul de Informare Cetateni, in data de 28.04.2011, ora 14.00.
     6) Licitatia se va desfasura la sediul Municipiului Reghin, in sala de sedinte de la etaj, in data de 28.04.2011, ora 14.00.
     7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,      
NAGY ANDRAS

SECRETAR,
KOSS GABRIELA