Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIEI PUBLICE DESCHISE

13-04-11 10:22

in vederea Închirierii Spaţiilor Clădirii Recepţie-Vestiare şi a terasei din incinta Ştrandului Municial Reghin

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicata şi a Legii nr.215/2001 republicată, şi a HCL 53/2011 Municipiul Reghin anunta:
La sediul Municipiului Reghin, sala de sedinte de la etaj, va avea loc in data de 28.04.2011, ora 12.00, licitatie publica deschisa in vederea inchirierii spaţiilor clădirii Recepţie-Vestiare şi a terasei din incinta  Ştrandului Municipal Reghin.  
     1) Locator: Municipiul Reghin.
     2) Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin.
     3) Obiectul licitatiei: Închirierea spaţiilor Clădirii Recepţie-Vestiare şi a terasei din incinta Ştrandului Municipal  Reghin.  
     4) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Compartimentul achiziţii publice şi management de proiecte, camera 50, in perioada 14.04.2011-21.04.2011, intre orele 08.00-13.00. Documentele de participare la licitatie sunt gratuite.
     5) Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei suma care se poate plati la casieria Municipiului Reghin, camera 2 sau prin virament în contul Primăriei Mun. Reghin RO68TREZ4775006XXX000106 deschis la Trezoreria Mun.Reghin.
     6) Ofertele se pot depune la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare Cetateni, in data de 28.04.2011, ora 12.00.
     7) Licitatia se va desfasura la sediul Municipiului  Reghin, in sala de sedinte, in data de 28.04.2011, ora 12.00.
     8) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.

PRIMAR,      
NAGY ANDRAS

SECRETAR,
KOSS GABRIELA