Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

24-02-11 09:13

Serviciul Public de Asistentă Socială din cadrul Primăriei Reghin, aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Reghin, faptul că produsele pentru persoanele aflate pe LISTA SUPLIMENTARĂ comunicată în data de 08.02.2011 de către Consiliul Judeţean Mureş se distribuie până în data de 25.02.2011.

Rugăm pe această cale persoanele îndreptăţite să se prezinte la sediul SC "RAGCL" SA Reghin, din str. Apalinei nr.93, judeţul Mureş.
Reamintim celor interesati categoriile de persoane beneficiare:


     l. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;     

     3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.


PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS  


SECRETAR,
GABRIELA KOSS