Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

15-02-11 09:30

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, acordat în baza Legii nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, că începând cu data de 16 februarie 2011, se pot prezenta la Casieria Primăriei -cam.nr.2-, pentru a-şi ridica drepturile băneşti aferente lunii decembrie 2010.

Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către   beneficiarii de ajutoare pentru încălzire a locuinţei, pe baza  actului de identitate în original.


Programul casieriei  este următorul:
-de  luni până joi între orele      9 -15
-vineri  între orele                    9 - 13


Nu beneficiază de aceste drepturi  persoanele  care primesc ajutor social în baza Legii nr.416/2001.


PRIMAR,      
ing.Nagy András 


SECRETAR,  
Gabriela Koss