Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

09-02-11 11:42

DISTRIBUIREA PRODUSELOR ALIMENTARE DIN STOCURILE UE

Începând cu data de 07.02.2011, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Reghin, a început distribuirea produselor alimentare provenind din stocurile Uniunii Europene către  persoanele aflate pe listele suplimentare transmise de către Consiliul Judeţean Mureş.
Pe liste se regăsesc persoanele care au îndeplinit  condiţiile de acordare a acestui ajutor începând cu luna iulie 2010 şi până la 31.12.2010.

Având în vedere că pe această listă sunt înscrise 474 persoane şi faptul că distribuirea se face până la data de 25.02.2011, solicităm persoanelor îndreptăţite să se prezinte la sediul RAGCL SA Reghin, str. Apalinei nr.93A  pentru a beneficia de acest ajutor.


Orarul conform căruia se realizează distribuirea este următorul:
-luni,marţi, joi  - 9,00 –  15,00
-miercuri  - 9,00 -  16,00
-vineri  - 9,00  - 14,00


Categoriile de persoane cu domiciliul în municipiul Reghin, beneficiare de aceste ajutoare alimentare sunt :
-şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
-pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
-persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
-beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim acordat;


Pentru relaţii suplimentare puteţi apela la nr.de telefon 0265-511112, 0265-511113, interior 107.


PRIMAR,                     
ing.Nagy András


SECRETAR,
Gabriela Koss