Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

30-11-10 12:20

Primăria municipiului Reghin, în conformitate cu dispoziţiile HG nr.600/2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, distribuie alimentele,

respectiv: făină albă, făină de mălai, paste făinoase, biscuiţi, zahăr , în perioada  30.11.2010 şi din  02.12.2010 până în  20.12.2010,  după următorul program:
de luni până vineri de la orele 9,00 la 12,00
     Distribuirea produselor se va realiza la sediul SC”RAGCL „SA Reghin, str. Apalinei nr.93A.


     Categoriile de persoane  cele mai defavorizate  care vor beneficia de ajutoare alimentare sunt:
     1.familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     2.şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj   acordată potrivit   prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     3.pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     4.persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.


O persoană beneficiază de ajutor – produse  alimentare – o singură dată şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine  la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe din categoriile de mai sus.


Cantitatea de produse alimentare care se distribuie este de:
     -14 kg făină albă
     -7 kg făină mălai
     -3,2 kg paste făinoase
     -1  kg zahăr
     -1 kg biscuiţi


Pentru a ridica produsele alimentare, beneficiarii trebuie să prezinte  următoarele documente:
     -copie Carte de identitate/Buletin de identitate
     -copie cupon de pensie
     -copie cupon şomaj 
     -copie Carnet de şomaj vizat la zi
     -copie cupon ANPH – indemnizatie personană cu handicap
     -copie extras de cont, dacă pensia sau indemnizaţia de şomaj este primită prin card bancar;
     -copie  Certificat încadrare în grad de handicap


PRIMAR,       
ing.Nagy Andras


SECRETAR,
Gabriela Koss