Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

24-11-10 09:37

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI CARE DEŢIN PUNCTE DE LUCRU PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI REGHIN

Vă informăm că în baza  art.5 şi art. 7 din HCL nr.11/31.01.2008 au fost modificate condiţiile de vizare ( eliberare) a acordurilor de funcţionare emise de Primăria municipiului Reghin .
În vederea prelungirii acordurilor de funcţionare (aplicarea vizei anuale pentru anul 2011), vă rugăm să vă prezentaţi până cel târziu în data de 31.12.2010, la Centrul de informare a cetăţeanului din cadrul Primăriei, cu următoarele  acte : 
     1. Cerere tip ( există la CIC ) .
     2.CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE-  dacă există modificări..
     3. ACT CONSTITUTIV (STATUT)  -  dacă există modificări.
     4.ANEXA la CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE(CERTIFICAT  CONSTATATOR  emis de Registrul Comerţului pentru punctul de lucru ) - dacă există modificări.
     5.AUTORIZAŢIILE sau AVIZELE necesare desfăşurării activităţii economice menţionate în CERTIFICATUL CONSTATATOR .
     6.DOVADA DEŢINERII SPAŢIULUI ( Contractul de închiriere sau orice tip de contract care atestă deţinerea spaţiului şi extras C F  de dată recentă
     7.DOVADA  achitării taxei de viză
     8.DOVADA  achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local
     9.ACORDUL de  functionare  şi  FIŞA   de  valabilitate ( în ORIGINAL ) .


PRIMAR,   
Ing.NAGY ANDRÁS            


SECRETAR,        
GABRIELA   KOSS