Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

13-10-10 09:37

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială , anunţă pe această cale că, începând de 13.10. 2010, la sediul SC”RAGCL „SA Reghin, cu sediul în str. Apalinei nr.93A, se distribuie ajutoarele alimentare , care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România

Program distributie:
-LUNI, MARTI, JOI între orele  8,00 – 16,00
-MIERCURI           între orele  8,00 – 17,30
-VINERI                între orele  8,00 – 14,00  


Produsele ce urmează să se distribuie sunt:
-făină albă               14 kg
-făină de mălai           7 kg
-paste făinoase       3,2 kg
-biscuiţi                     1 kg
-zahăr                       1 kg


Beneficiarii  drepturilor  prevăzute în Hotărârea nr.600/2009, sunt:
     a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.


Persoanele care se încadrează în aceste categorii vor prezenta OBLIGATORIU următoarele documente:
-copie xerox de pe Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
-pentru şomerii cu indemnizaţie, vor prezenta copie xerox de pe Carnetul de evidenţă  vizat în luna în care se face distribuirea produselor alimentare şi copie xerox  de pe cuponul de şomaj;
-beneficiarii de pensii până la 400 lei  vor prezenta copie xerox  de  cupoanele de pensie;
-persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, vor prezenta copie xerox de pe  Certificatele de handicap grav sau accentuat şi copie xerox de pe cupoanele de indemnizaţie.


PRIMAR, 
ing. Nagy András 


SECRETAR,   
Gabriela Koss