Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

08-07-10 12:33

privind Programul “ Casa Verde” demarat de Guvernul României Ministerul Mediului şi Pădurilor

În atenţia celor interesaţi.
Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul „Casa Verde” va fi operaţional, iar persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază.

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obţinerea de apă caldă menajeră.
Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:
- până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
- până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
- până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătura lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.


În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte
următoarele condiţii:
- este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
- este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul;
- imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
- nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
- în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.


Persoanele fizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.409/18.06.2010 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru
Mediu (http://www.afm.ro/program_casa_verde.php) sau pot depune dosarele la sediul APM Mureş, str. Podeni nr.10 zilnic. Între orele 9-16 in zilele de luni-joi, şi 9-12.30 vineri.


BIROUL DE PRESĂ
al Primariei Municipiului Reghin