Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE

21-06-10 10:46

în vederea închirierii unor spaţii din incinta Ştrandului Municipal Reghin

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicată şi a Legii nr.215/2001 republicată, şi a HCL  nr. 59/18.06.2010.
La sediul Primăriei Minicipiului Reghin, sala de sedinţe de la parter, va avea loc în data de 28.06.2010, ora 12.00, licitatia publică deschisă cu stigare în vederea închirierii unor spaţii din incinta Ştrandului Municipal Reghin.


1. Locator: Municipiul Reghin;
2. Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin
3. Obiectul licitatiei: Închirierea celor 3 spaţii din incinta Ştrandului Municipal  Reghin;
4. Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Biroul Achiziţii Publice, Investiţii, Strategii de Management de Proiect, camera 50, în perioada 21.06.2010 – 25.06.2010, între orele 9.00 – 15.00;
5. Ofertele se pot depune la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetăţeanului, până la data de 28.06.2010, ora 12.00;
6. Licitatia se va desfasura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în sala de sedinţe de la parter, în data de 28.06.2010, ora 12.00 ;
7. Criteriile de selecţie a ofertelor vor fi detaliate în documentaţia pentru licitatie.


PRIMAR,               
NAGY ANDRÁS   

                                         
SECRETAR,
GABRIELA KOSS

 

Download: Caiet de sarcini