Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITAŢIEI PUBLICE CU STRIGARE

29-06-10 14:13

în vederea închirierii unor spaţii din incinta Ştrandului Municipal Reghin

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Legii nr.50/1991 republicată şi a Legii nr.215/2001 republicată, şi a HCL  nr. 59/18.06.2010.


La sediul Primăriei Minicipiului Reghin, sala de sedinţe de la parter, va avea loc în data de 09.07.2010, ora 11.00, licitatia publică deschisă cu stigare în vederea închirierii unor spaţii din incinta Ştrandului Municipal Reghin.
1. Locator: Municipiul Reghin;
2. Organizatorul licitatiei: Municipiul Reghin
3. Obiectul liciţatiei: Închirierea celor 3 spaţii din incinta Ştrandului Municipal  Reghin;
4. Documentele licitaţiei se pot procura de la sediul Primăriei Reghin, Biroul Achiziţii Publice, Investiţii, Strategii de Management de Proiect, camera 50, în perioada 01.07.2010 – 08.07.2010, între orele 9.00 – 15.00;
5. Ofertele se pot depune la sediul Municipiului Reghin, Centrul de Informare al Cetăţeanului, până la data de 09.07.2010, ora 11.00;
6. Licitatia se va desfasura la sediul Primăriei Municipiului Reghin, în sala de sedinţe de la parter, în data de 09.07.2010, ora 11.00 ;
7. Criteriile de selecţie a ofertelor vor fi detaliate în documentaţia pentru licitatie.


PRIMAR,               
NAGY ANDRÁS   

   
SECRETAR,
GABRIELA KOSS