Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Raportul Primarului municipiului Reghin

28-05-10 13:27

pe anul 2009

În contextul preocuparii pentru o reala deschidere si transparenta a institutiei, lucrarea de fata este un instrument prin care Primaria municipiului Reghin pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea proprie, a serviciilor publice din subordinea acesteia, precum si o raportare statistica a starii economice si sociale a municipiului Reghin în anul 2009.


Prezentul raport poate oferi cetatenilor municipiului o imagine generala asupra activitatii noastre, pe care am încercat sa o îmbunatatim anual, în sensul cresterii calitatii si eficientei în rezolvarea problemelor comunitatii.


Al dumneavoastra,  
ing. Nagy András
Primarul municipiului Reghin

 

vezi raportul în întregime