Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Rezultatul interviului

31-07-18 15:30

la concursul de recrutare organizat în data de 31.07.2018 , la sediu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante –polițist local, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Activitate Comercială și protecția mediului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Reghin

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) şi art. 61 alin. (4) coroborat cu art. 56 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, - cu modificările si completările ulterioare- comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

1

CROITOR ROXANA

Polițist local, clasa I, grad prof. Principal-Comp. Activitate Comercială si protectia mediului

Primăria Municipiului

Reghin

92 p.

 

 

Admis

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici-cu modificările și completările ulterioare-, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Miclea Angela, consilier Resurse umane.
 Afişat astăzi 31.07.2018 , ora 15,30, la sediul Primăriei Municipiului Reghin și pe site-ul institutiei.

Secretar Comisie de concurs,
Miclea Angela, consilier R U