Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

Anunt

24-07-18 15:01

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 31 iulie 2018, orele 10,00 proba scrisa, la sediul Primăriei mun.Reghin, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

- politițist local, clasa I, grad profesional principal-Comp.Activitate Comerciala și protecția mediului
-polițist local, clasa I, grad profesional debutant–Biroul Ordine și liniște publică și paza obiectivelor

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, - cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:-Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  31 iulie  2018, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

Obs.

Compartimentul Activitate comercială  și protecția mediului

1

CROITOR ROXANA

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Primăria Municipiului Reghin

Admis

 

2

POP CAMELIA

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Primăria Municipiului Reghin

Admis

 

Biroul Ordine și liniște publică și paza obiectivelor

3

KLOCZA NORBERT BARNA

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 

4

MATEI SIMONA CARMEN

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 

5

MOLDOVAN ALIN

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 

6

PRECUB OVIDIU DORIAN

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 

7

RUSU TEODOR TEOFIL

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 

8

TÂRA IOAN - CRISTIAN

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

Primăria municipiului Reghin

Admis

 


-Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici-cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării,  care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Miclea Angela, consilier Primăria Mun. Reghin.
-Afişat astăzi 24  iulie 2018, ora 14,00 , la sediul Primăriei Municipiului Reghin.

Miclea Angela,
consilier RU