Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

20-04-10 10:40

ÎN REGHIN S-A TERMINAT CURSA PENTRU SCHIMBARE

     Comunitatea de romi din Apalina Municipiul Reghin, judeţul Mureş a beneficiat de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială


     În cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP), Primăria din localitatea Reghin, în parteneriat cu grupul de iniţiativă, a obţinut fonduri de la Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai din comunitatea de romi din Cartierul Apalina. Prin intermediul proiectului integrat „O nouă viaţă pentru romii din Apalina” s-a realizat în cadrul componentei de mică infrastructură reabilitarea străzilor Şoimilor şi Căpriorei, iar în cadrul componentei de servicii sociale Campania „Stil de viaţă sănătos”.
     Grantul acordat pentru realizarea proiectului este completat de o contribuţie a comunităţii de 18,1 %, contribuţie ce constă în bani, muncă voluntară şi alte contribuţii în natură.
     Finanţarea, acordată sub formă de grant, a fost administrată de Primărie, în calitate de Agent de Gestiune a proiectului. Deciziile importante privind proiectul s-au luat în cadrul Grupului de Coordonare a Proiectului, format din reprezentanţi ai primăriei şi partenerilor.
     Grupul de coordonare a proiectului a fost instruit în diverse aspecte ale managementului de proiect, în proceduri de achiziţii şi de contabilitate, el fiind responsabil de supervizarea execuţiei lucrărilor şi de organizarea contribuţiei membrilor comunităţii. Prin intermediul Grupului de Coordonare a Proiectului, comunitatea a fost informată periodic şi a fost implicată în monitorizarea participativă a rezultatelor.
     Pe parcursul realizării proiectului, FRDS a asigurat sprijin tehnic şi monitorizare pentru buna desfăşurare a activităţilor, urmărind cheltuirea fondurilor alocate.
     Se estimează că de rezultatele proiectului „O nouă viaţă pentru romii din Apalina” au beneficiat un număr de 4.137 locuitori ai comunităţii de romi.
     PIP este una din cele patru componente ale Proiectului de Incluziune Socială, proiect guvernamental în care sunt implicate mai multe ministere şi agenţii guvernamentale. Proiectului de Incluziune Socială îşi propune îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea nivelului de incluziune socială pentru cele mai vulnerabile categorii de persoane din societatea românească.
     Finanţarea PIP este asigurată din fonduri de la bugetul de stat şi dintr-un împrumut rambursabil de la Banca Mondială, în valoare totală de 15,4 mil. EURO, iar derularea lui este asigurată de FRDS. Pentru buna derulare a PIP, FRDS colaborează şi comunică permanent cu Agenţia Naţională pentru Romi.


PRIMAR
ING. NAGY ANDRAS

 

 

 


FRDS este o instituţie înfiinţată în 1998 în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi al grupurilor dezavantajate (comunităţi rurale, izolate, comunităţi miniere, comunităţile de romi etc).
Detalii despre FRDS la:
tel : 021 315.34.95; 315.34.40; 313.28.25
e-mail: office@frds.ro; Website: www.frds.ro