Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

20-04-10 10:38

privind închiderea proiectului “O NOUĂ VIAŢĂ PENTRU ROMII DIN APALINA” finanţat în cadrul PROGRAMULUI DE INTERVENŢII PRIORITARE prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială

Primăria Municipiului Reghin anunţă închiderea proiectului “O nouă viaţă pentru romii din Apalina” care a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la Guvernul României, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP).


În urma implementării proiectului, au fost realizate, în interesul comunităţii rome din Aplaina din Reghin,  judeţul Mureş următoarele obiective:
M.I –  Reabilitarea străzilor Şoimilor şi Căprioarei;
S.S.C - Campania „Stil de viaţă Sănătos”  a cărei beneficiari au fost un număr de 523 copii;


Pe lângă grantul acordat de FRDS, proiectul a beneficiat de o contribuţie locală care a reprezentat 18,1 % din grantul FRDS şi a constat în bani, muncă voluntară şi alte contribuţii în natură. 


Proiectul a fost implementat în perioada 09.10.2008 – 08.04.2010 de către Primăria Municipiului Reghin, în parteneriat cu grupul de iniţiativă din Comunitatea de romi din Cartierul Apalina.


De rezultatele proiectului „O nouă viaţă pentru romii din Apalina” au beneficiat aproximativ 4.137 locuitori ai comunităţii de romi.


Obiectivele finanţate în cadrul proiectului “O nouă viaţă pentru romii din Apalina” au fost preluate de către autorităţile administraţiei publice locale care îşi asumă întreţinerea şi funcţionarea în continuare a acestora.


PRIMAR
ING. NAGY ANDRAS


Coordonator proiect
Adriana Ros

 


FRDS este o instituţie înfiinţată în 1998 în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor sărace şi al grupurilor dezavantajate (comunităţi rurale, izolate, comunităţi miniere, comunităţile de romi etc).
Detalii despre FRDS la:
tel : 021 315.34.95; 315.34.40; 313.28.25
e-mail: office@frds.ro; Website: www.frds.ro