Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

17-03-10 16:22

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, aduce la cunoştinţa beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, acordat în baza Legii nr.5/003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, că începând cu data de 18 martie 2010, se pot prezenta la Casieria Primăriei -cam.nr.2-, pentru a-şi ridica drepturile băneşti aferente lunii ianuarie 2010.

Menţionăm că  aceste drepturi băneşti se pot ridica doar de către beneficiarii de ajutoare pentru încălzire a locuinţei, pe baza  actului de identitate.


Programul casieriei  este următorul:
-de  luni până joi între orele      9-15
-vineri  între orele                     9 - 13


Nu beneficiază de aceste drepturi   persoanele  care primesc ajutor social în baza Legii nr.416/2001.


PRIMAR,      
ing.Nagy András  


SECRETAR,   
Gabriela Koss