Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

„O primăvară curată pentru un mediu curat”

11-03-10 11:49

Compartimentul de Protecţia Mediului din cadrul Primăriei municipiului Reghin, lansează în intervalul 8 martie – 31 martie 2010, campania curăţeniei de primăvară prin programul intitulat: „O primăvară curată pentru un mediu curat”.

Locuitorii municipiului Reghin sunt rugaţi sa participe activ în această iniţiativă a Primăriei municipiului, respectând normele privind salubritatea şi menţinerea esteticii municipiului Reghin, prevăzute în Hotărârea de consiliu local nr. 15/1992, modificată şi actualizată prin HCL nr. 78/2008.


Pentru buna desfăşurare a programului, locuitorii şi asociaţiile de proprietari din  municipiului Reghin sunt rugaţi să-şi cureţe imobilele pe care le deţin şi să depună deşeurile adunate, inclusiv deşeurile de echipamente electrice şi electronice precum şi cele voluminoase ( mobilă, etc.) în zone special amenajate sau la marginea trotuarelor de unde vor fi ridicate şi transportate de către echipele de lucru în zilele programate conform tabelului nr. 1, 2 şi 3. 


De asemenea, conform HCL nr. 151/2005, locuitorii municipiului au următoarele obligaţii:


1. Locuitorii municipiului au obligaţia de a asigura curăţenia şi buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, a zonelor aferente acestora precum şi a gardurilor, porţilor şi faţadelor clădirilor pe care le folosesc sub orice titlu ( proprietari, administratori, chiriaşi, etc.).
Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor trebuie să-şi îndeplinească la timp obligaţiile legale de reparare sau refacere a gardurilor şi a părţilor exterioare ale clădirilor, respectând regulile de urbanism stabilite de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Curţile, terenurile virane din localitate, trebuie menţinute în stare permanentă de curăţenie, fiind interzisă depozitarea sau aruncarea oricăror materiale, deşeuri, reziduuri sau gunoaie care prin prezenţa lor, dăunează esteticii municipiului Reghin.
( Conform ART. 1 din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei. 


2. Proprietarii, administratorii, chiriaşii imobilelor au obligaţia să asigure desfundarea podeţelor, curăţirea şi întreţinerea şanţurilor, taluzurilor, a trotuarelor, a străzilor nemodernizate, parcurilor şi zonelor verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi au sediul sau pe care le administrează direct.
La imobilele ocupate la parter de instituţii, agenţi economici, regii autonome, societăţi comerciale sau unităţi ale acestora, responsabilii care îşi desfăşoară activitatea în aceste imobile, au obligaţia de a asigura curăţenia porţiunii de trotuar şi stradă nemodernizată din dreptul faţadei imobilului.
( Conform ART. 2.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 200 la 400 lei;
Persoane juridice – de la 400 la  800 lei.


3. Locuitorii de pe străzile necuprinse în programul de salubrizare au obligaţia de a curăţa de gunoi şi de alte reziduuri, porţiunea de drum public din faţa imobilelor deţinute. Dacă sunt imobile clădite pe ambele părţi ale drumului, curăţenia se va realiza până la mijlocul drumului.   
( Conform ART. 3.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 200 la 400 lei;
Persoane juridice – de la 400 la  800 lei. 


4. Este interzisă crearea şi întreţinerea unor platforme clandestine de depozitare a deşeurilor.   
( Conform ART. 9.  din HCL. 78/2008)
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.
      
Persoanelor contraveniente li se va imputa de asemenea:
- ocuparea domeniului public;
- contravaloarea transportului resturilor la rampă;
- taxă de depozitare


5. Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deşeuri şi reziduuri rămase din procesul de producţie sau cele provenite din gospodăriile cetăţenilor şi din unităţile social-administrative.
( Conform ART. 10.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.


6. Apele reziduale provenite care nu dispun de canalizare, se vor deversa în decantoare compartimentate, fiind interzisă deversarea în curţi cu scurgere pe stradă sau în stradă.
( Conform ART. 13.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei. 


7. Este interzisă aruncarea gunoiului în râul Mureş sau în pâraiele ce traversează municipiul.
( Conform ART. 14.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.  


8. Persoanele care conduc lucrări ce se execută pe străzi, trotuare sau alte artere de circulaţie sau care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice fel, sunt obligate să asigure în permanenţă curăţirea şantierului.
Depozitarea materialelor de construcţii pe domeniul public se poate face numai cu autorizare prealabilă, scrisă şi obţinută de la Serviciul Tehnic.
( Conform ART. 18.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.


9. Se interzice scuturarea rufelor, a covoarelor şi aşezarea unor obiecte neaspectuoase pe balcoane şi ferestre.
Scuturatul şi baterea covoarelor este admisă numai între orele 6:00 – 15:00 şi 17:00 – 22:00 în locurile anume destinate.
Curăţirea locurilor de desfăşurare a acestor activităţi se va asigura în termen de cel mult o oră de la desfăşurare de către cel care a efectuat-o sau de asociaţia de proprietari ( locatari ).
( Conform ART. 21.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.   


10. Este interzisă depozitarea în containerele şi pubelele aferente blocurilor de locuinţe a deşeurilor de orice tip de către persoanele juridice şi cetăţenii care locuiesc în locuinţe individuale sau alte asociaţii de proprietari (locatari).
Deşeurile menajere provenite din curţile cetăţenilor precum şi cele provenite din curăţarea trotuarelor trebuie colectate şi depozitate în recipienţi metalici sau din material plastic închis etanş şi întreţinut în bună stare de folosinţă, nefiind acceptată utilizarea recipienţilor fără capac şi uzaţi.
Recipienţii de gunoi se păstrează în incinta curţilor sau imobilelor şi sunt aduşi lângă poartă, respectiv lângă ieşirea din imobil numai cu 8 ore, înaintea termenului cuprins în programul de colectare a deşeurilor menajere de către agenţii economici abilitaţi cu lucrări de salubritate.
( Conform ART. 22.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 200 la 400 lei;
Persoane juridice – de la 400 la 800 lei.


11. Deţinătorii de imobile şi asociaţiile de proprietari ( locatari ) au obligaţia de a lua măsuri pentru stârpirea insectelor şi rozătoarelor din imobilele respective.
( Conform ART. 29.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 300 la 500 lei;
Persoane juridice – de la 500 la 1000 lei.


12. Fântânile sau puţurile de apă potabilă din incinta imobilelor vor fi acoperite şi întreţinute în perfectă stare de curăţenie, pentru a evita accidentele şi infectarea apelor.
( Conform ART. 30.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 200 la 400 lei;
Persoane juridice – de la 400 la 800 lei.


13. Este interzisă aruncarea în apele curgătoare şi lacurile de pe teritoriul municipiului Reghin a cadavrelor de animale, a gunoaielor şi a reziduurilor de orice fel.
( Conform ART. 45.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 600 la 1000 lei;
Persoane juridice – de la 1000 la 1500 lei.  


14. Este interzisă repararea şi întreţinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, în alte zone decât cele special amenajate în acest scop.
Este interzisă spălarea vehiculelor de orice fel în apele curgătoare sau alte locuri publice de pe raza municipiului Reghin.
(Conform ART. 46.  din HCL. 78/2008)
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 600 la 1000 lei;
Persoane juridice – de la 1000 la 1500 lei.  


15. Afişarea pe căile şi în spaţiile publice a oricăror publicaţii, reclame, anunţuri, firme, etc. se poate face numai pe baza autorizaţiei eliberate de Primăria municipiului Reghin.
Este interzis afişajul de orice natură pe pereţi, garduri, stâlpi şi arbori ornamentali. De asemenea este interzisă ruperea sau murdărirea afişelor legal expuse.
( Conform ART. 47.  din HCL. 78/2008 )
Nerespectarea acestor norme constituie contravenţie, iar persoanele fizice sau
juridice care le-au efectuat sunt pasibile de amendă contravenţională, după cum urmează :
Persoane fizice –     de la 200 la 400 lei;
Persoane juridice – de la 400 la 800 lei.               

 

 


Vă mulţumim că ne ajutaţi şi susţineţi, în eforturile noastre de a avea şi  menţine  un municipiu curat!


Primar,
ing. Nagy Andráş      
Compartiment de Protecţia Mediului
ing. Albu Călin               ing. Sârghe Mircea

 

 

 

Programarea pe sectoare si strazi a curăţeniei de primăvară