Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

03-03-10 13:24

În vederea sporirii gradului de responsabilizare a administraţiei publice locale faţă de cetăţeni, precum şi în scopul stimulării participării active a acestora în procesul de elaborare a deciziilor autorităţiilor administraţiei publice locale, CONSILIUL LOCAL REGHIN, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională, îşi face publică intenţia de a aproba prin hotărâre „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI REGHIN”.

Proiectul şi expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin, secţiunea rezervată Consiliului local Reghin, www.primariareghin.ro, din data de 04.03.2010 şi pot fi consultate la Biroul Achiziţii Publice din cadrul Primăriei municipiului Reghin.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii, care au valoare de recomandare, până la data de 05.04.2010, la sediul Consiliului Local Reghin, str. Petru Maior nr. 41,  sau prin e-mail, la adresa office@primariareghin.ro.

PRIMAR
ing.NAGY ANDRÁS  

SECRETAR,
GABRIELA KOSS