Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

04-03-10 10:10

PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI LOC ÎN ANSAMBLUL DIN LEMN CU 5 COMPARTIMENTE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE FLORI, AMPLASAT ÎN CENTRUL MUNICIPIULUI REGHIN, JUD. MUREŞ

Primăria Municipiului Reghin, cu sediul în Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr.41, jud. Mureş tel:0265-511.112, fax:0265-5124.542, www.primariareghin.ro 


Organizează licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui loc în ansamblul din lemn cu 5 compartimente, în suprafaţă de 2,80 m X 5 m/loc, situat în Centru Municipiului Reghin;


Destinaţia spaţiului: prestări servicii pentru activitatea de vânzare flori;


Durata închirierii: 5 ani


Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei sunt prevăzute în Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 123/05.10.2009 şi HCL nr.24/25.02.2010 precum şi în Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere, care pot fi obţinute de la Biroul Achiziţii Publice, Investiţii şi Strategii de Management de proiect.


Persoanele interesate să participe la licitaţie, vor depune la Centrul de Informaţii al Cetăţeanului, până la data de 15 martie 2010, ora 12.00, următoarele:


Condiţii de participare la licitaţie:


Persoana fizică autorizată în condiţiile legii (AF sau PF), cu sediul in Municipiul Reghin, care are ca obiect de activitate prestarea de servicii pentru activităţi de vânzare flori şi care îndeplineşte următoarele condiţii:
     1. Să aibă un contract de închiriere în vigoare la data licitaţiei;
     2. Un ofertant poate participa la licitaţie doar pentru un singur loc din cele 5 existente;
     3. Să nu aibă antecedente privind deranjarea ordinii publice;
     4. Să aibă plata impozitelor şi taxelor la zi;
     5. Să plătescă contravaloarea taxei de participare la licitaţiei – 50 lei;


Dosarul care se va depune la Centru de Informare pentru cetăţeni, va conţine:


     1. Copie după forma de autorizare (Asociaţie Familie sau Persoană Fizică Autorizată);
     2. Dovada achitării taxei de participare – 50 lei;
     3. Contract de închiriere a spaţiului de pe domeniul public în vigoare la data licitaţiei;
     4. Cazier judiciar de la Poliţia Municipiului Reghin
     5. Dovada de la Poliţia Comunitară că nu are antecedente privind deranjarea ordinii publice;
     6. Certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale, emis de Primăria Mun. Reghin;
     7. Copie Buletin/Carte de identitate


Garantia pentru participare, in valoare de 50 lei, poate fi constituita in urmatoarele forme:
     a) Plata sumei la casieria Primariei.
Garantia de participare depusă de câştigătorul licitatiei se va transforma în prima rată a chiriei, după încheierea contractului de închiriere.
Celelalte garanţii se restituie depunătorilor după adjudecare.


PREŢUL DE STRIGARE


Preţul de strigare începe de la 16 lei/mp/lună;


Preţul va urca din 10 în 10 lei până la stabilirea preţului final.
Ofertantul care va acorda cel mai mare preţ de strigare şi care a îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, va fi considerat câştigător şi va fi invitat să semneze contractul de închiriere pentru locul pentru care a licitat.


Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 15 martie 2010, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de Şedinţe.


Informaţii suplimentare: la tel: 0265-511.112 int.114 sau int.132

 


PRIMAR                                                                
Ing. NAGY ANDRÁS     


SECRETAR
GABRIELA KOSS