Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

21-01-10 12:32

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Reghin aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Reghin faptul că s-a transmis de către Consiliul Judeţean Mureş, lista suplimentară actualizată cu beneficiarii de ajutoare alimentare - făină şi zahăr.

Distribuirea produselor - zahăr şi făină - se realizează la sediul SC ”RAGCL” SA Reghin, din str. Apalinei nr.93, judeţul Mureş, în zilele de MIERCURI  şi JOI , între orele 10,00  - 14,00.

 


Reamintim celor interesaţi categoriile de persoane beneficiare:


1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;


2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit   prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;


3.pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
4.persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

 


Mai aducem la cunoştinţa celor interesaţi că, a fost modificată cantitatea de distribuire, după cum urmează:
-7 kg făină/persoană  pentru toate categoriile beneficiare;
-5 kg zahăr/persoană pentru beneficiarii de ajutor social;
-4 kg de zahăr pentru  persoanele cu handicap grav  şi accentuat, aflate în  şomaj  şi pensionarii cu pensii sub 400 lei;


Distribuirea produselor catre beneficiari se face pana la data de 15 februarie 2010.


PRIMAR,                
ing. Nagy András      


SECRETAR,
Gabriela Koss