Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

25-11-09 09:49

Incepând din data de 25.11.2009, Primaria Reghin distribuie şi cantitatea de 4 kg de zahăr / beneficiar.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 600/2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interveţie comunitară destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate , Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Reghin, aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Reghin  faptul că, începând din data de  25.11.2009, se distribuie şi cantitatea de 4 kg de zahăr / beneficiar. Totodată, continuă distribuirea cantităţii de 15 kg de făină / beneficiar.

Reamintim celor interesaţi categoriile de persoane beneficiare:
1.familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2.şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
3.pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
4.persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.


Punctul de distribuire a alimentelor -  sediul SC”RAGCL”SA  Reghin, str. Apalinei nr.93A.


Programul de distribuire a alimentelor -  zahăr şi făină, către categoriile beneficiare se va face zilnic, în zilele lucrătoare:
LUNI, MARTI, JOI       între orele     8,00 – 16,00
MIERCURI                 între orele      8,00 – 17,30
VINERI                      între orele      8,00 – 14,30  


Documentele necesare în vederea eliberării alimentelor - persoanele beneficiare de ajutoare alimentare care se regăsesc pe listele întocmite şi înaintate Primăriei municipiului Reghin de  către Consiliul Judeţean Mureş , vor prezenta la ridicarea alimentelor următoarele documente:
     -Carte de identitate sau buletin de identitate;
     -beneficiarii de venit minim garantat,vor prezenta Dispoziţia primarului privind  stabilirea ajutorului social;
     -pentru şomerii cu indemnizaţie, vor prezenta carnetul de evidenţă  vizat în luna în care se face distribuirea produselor alimentare;
     -beneficiarii de pensii până la 400 lei  vor prezenta cupoanele de pensie;
     -persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, vor prezenta Certificatele de handicap grav sau accentuat.


PRIMAR,                
ing. Nagy András                                  


SECRETAR,
Gabriela Koss