Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

29-10-09 14:03

PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI LOC ÎN ANSAMBLUL DIN LEMN CU 5 COMPARTIMENTE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE FLORI, AMPLASAT ÎN CENTRUL MUNICIPIULUI REGHIN, JUD. MUREŞ

Primăria Municipiului Reghin, cu sediul în Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr.41, jud. Mureş tel:0265-511.112, fax:0265-5124.542, www.primariareghin.ro 


Organizează licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui loc în ansamblul din lemn cu 5 compartimente, în suprafaţă de 2,80 m X 5 m/loc, situat în Centru Municipiului Reghin;


Destinaţia spaţiului: prestări servicii pentru activitatea de vânzare flori;


Durata închirierii: 5 ani


Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei sunt prevăzute în Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 123/05.10.2009 şi în Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere, care pot fi obţinute de la Biroul Achiziţii Publice, Investiţii şi Strategii de Management de proiect.


Persoanele interesate să participe la licitaţie, vor depune la Centrul de Informaţii al Cetăţeanului, până la data de 6 noiembrie 2009, ora 10.00, următoarele:


Condiţii de participare la licitaţie:
          Persoana fizică autorizată în condiţiile legii (AF sau PF), cu sediul in Municipiul Reghin, care are ca obiect de activitate prestarea de servicii pentru activităţi de vânzare flori şi care îndeplineşte următoarele condiţii:
     1. Să aibă un contract de închiriere în vigoare la data licitaţiei;
     2. Un ofertant poate participa la licitaţie doar pentru un singur loc din cele 5 existente;
     3. Să nu aibă antecedente privind deranjarea ordinii publice;
     4. Să aibă plata impozitelor şi taxelor la zi;
     5. Să plătescă contravaloarea taxei de participare la licitaţiei – 50 lei;
     6. Participanţii să nu aibă grad de rudenie până la gradul IV între ei;


Dosarul care se va depune la Centru de Informare pentru cetăţeni, va conţine:
     1. Oferta ( formular anexat);
     2. Copie după forma de autorizare (Asociaţie Familie sau Persoană Fizică Autorizată);

     3. Dovada achitării taxei de participare – 50 lei;
     4. Contract de închiriere a spaţiului de pe domeniul public în vigoare la data licitaţiei;
     5. Dovada de la Poliţiei/Poliţia Comunitară că nu are antecedente privind deranjarea ordinii publice;
     6. Certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale, emis de Primăria Mun. Reghin;
     7. Copie Buletin/Carte de identitate;


Garantia pentru participare, in valoare de 50 lei, poate fi constituita in urmatoarele forme:
     a) Plata sumei la casieria Primariei.
Garantia de participare depusă de câştigătorul licitatiei se va transforma în prima rată a chiriei, după încheierea contractului de închiriere.
Celelalte garanţii se restituie depunătorilor după adjudecare.


PREŢUL DE STRIGARE


Preţul de strigare începe de la 16 lei/mp/lună;
     Preţul va urca din 10 în 10 lei până la stabilirea preţului final.
     Ofertantul care va acorda cel mai mare preţ de strigare şi care a îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, va fi considerat câştigător şi va fi invitat să semneze contractul de închiriere pentru locul pentru care a licitat.


Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 6 noiembrie 2009, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de Şedinţe.


Informaţii suplimentare: la tel: 0265-511.112 int.114 sau int.132


Avizat
Secretar
Gabriela Koss

 

 

 


I. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI


          Ofertanţii interesaţi în participarea la licitaţia publică deschisă pentru închirierea UNUI LOC ÎN ANSAMBLUL DIN LEMN CU 5 COMPARTIMENTE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE VÂNZARE FLORI, AMPLASAT ÎN CENTRUL MUNICIPIULUI REGHIN, JUD. MUREŞ, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a H.C.L nr.110/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr.58/2008 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, vor depune la sediul Primariei Municipiului Reghin, P-ta Petru Maior, nr. 41 Centrul de Informare al Cetăţeanului, până la data de 6 noiembrie 2009, ora 10.00, ofertele pentru închirierea obiectivelor, aşa cum a fost nominalizat în anunţul publicat pe site-ul primăriei şi în mass-media locală si care urmează a fi supus licitaţiei publice deschise în vederea închirierii.


Documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor cuprinde:
- Anunţul licitatiei;
- Instrucţiuni pentru ofertanţi ;
- Caiet de Sarcini;


Documentele necesare a fi depuse sunt:
     1. Oferta ( formular anexat);
     2. Copie după forma de autorizare (Asociaţie Familie sau Persoană Fizică Autorizată);
     3.Dovada achitării taxei de participare – 50 lei;
     4.Contract de închiriere a spaţiului de pe domeniul public în vigoare la data licitaţiei;
     5.Dovada de la Poliţiei/Poliţia Comunitară că nu are antecedente privind deranjarea ordinii publice;
     6.Certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale, emis de Primăria Mun. Reghin;
     7.Copie Buletin/Carte de identitate


          Garantia pentru participare, in valoare de 50 lei, poate fi constituita in urmatoarele forme:
-Plata sumei la casieria Primariei.
Garantia de participare depusă de câştigătorul licitatiei se va transforma în prima rată a chiriei, după încheierea contractului de închiriere.
Celelalte garanţii se restituie depunătorilor după adjudecare.


Vizat
Secretar
Gabriela Koss