Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

14-10-09 11:38

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin , anunţă pe această cale cetăţenii din municipiul Reghin următoarele modificări intervenite cu privire la acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

Potrivit prevederilor OUG nr. 106/2009, publicată în Monitorul Oficial nr.681/09 octombrie 2009, pentru modificarea OUG nr.5/2003  privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, noul plafon  pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece : noiembrie 2009 – martie 2010, este de  425 lei.
Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei se stabileşte în funcţie de venitul  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,  după cum urmează:


Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale:
     a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
     b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 162 lei;
     c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 137 lei;
     d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 112 lei;
     e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 87 lei;
     f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 62 lei;


Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne , cărbuni, combustibili petrolieri:
     a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
     b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
     c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
     d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
     e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
     f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;


PRIMAR,     
ing. Nagy András  


SECRETAR,
jr.Gabriela Koss