Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT

17-09-09 10:08

Primăria municipiului Reghin, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială, anunţă pe această cale că, începând de LUNI 21 SEPTEMBRIE 2009 până VINERI 24 septembrie 2009, la sediul RAGCL Reghin, de pe strada Apalinei nr.93A, se distribuie ajutoarele alimentare – FĂINA- .

Acestea provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România. Distribuirea se va face după următorul program:


-LUNI, MARTI, JOI  între orele  8,00 – 15,00
-MIERCURI             între orele  8,00 – 16,00
-VINERI                  între orele  8,00 – 13,00  


Beneficiarii  drepturilor  prevăzute în Hotărârea nr.600/2009 , sunt  :
     a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
     b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
     c)pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
     d)persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.


Persoanele care se încadrează în aceste categorii vor prezenta următoarele documente:
     -beneficiarii de venit minim garantat, vor prezenta Dispoziţia primarului privind  stabilirea ajutorului social;
     -pentru şomerii cu indemnizaţie, vor prezenta carnetul de evidenţă  vizat în luna în care se face distribuirea produselor alimentare;
     -beneficiarii de pensii până la 400 lei  vor prezenta cupoanele de pensie;
     -persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, vor prezenta  Certificatele de handicap grav sau accentuat.


PRIMAR,                                          
ing. Nagy András                                   


SECRETAR,
jr.Gabriela Koss