Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ DE SELECŢIE TRANSPARENTĂ

09-09-09 16:05

Primăria Municipiului Reghin intenţionează să depună un proiect pentru a obţine finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

În acest sens se doreşte obţinerea finanţării nerambursabile pentru reabilitarea, modernizarea si extinderea Centrului de criză pentru persoanele vârstnice, pentru ca printr-o mai bună echipare şi refacere a infrastructurii să fie asigurat un sprijin real pentru persoanele aflate în dificultate sau în situaţii de risc social.


O condiţie necesară pentru a putea accesa fondurile nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional constă în dovedirea de către aplicant (Consiliul Local al municipiului Reghin) că are un partener care prestează servicii sociale acreditate. Această relaţie cu un furnizor de servicii sociale se va concretiza într-un Acord de parteneriat semnat de cele două părţi.


În vederea selectării partenerului / partenerilor furnizori de servicii sociale pentru Centrul de criză pentru persoane vârstnice, Primăria municipiului Reghin face public


ANUNŢUL DE SELECŢIE TRANSPARENTĂ,


invitând toate organizaţiile non-guvernamentale implicate în sfera socială să participe în vederea oferirii unor servicii sociale persoanelor vârstince aflate în dificultate sau cu risc social din municipiul Reghin. Eligibilitatea şi selecţia ofertelor se va face potrivit grilei de evaluare şi instrucţiunilor de depunere a ofertelor afişate pe site-ul Primăriei municipiului Reghin, www.primariareghin.ro


Depunerea dosarelor de participare la selecţie se va face la sediul Primăriei Reghin, Piaţa Petru Maior nr. 41 Centrul de Informare al Cetăţeanului, termenul limită fiind 30 septembrie 2009, ora 14.00.


În link-urile ataşate găsiţi grila care va sta la baza selecţionării partenerilor (link), documentele suport ( link1,   link2, link3 ), fişa de date a selecţiei (  link ) şi structura planului de management (link ).


Detalii suplimentare pot fi furnizate de Primăria Municipiului Reghin, Piaţa Petru Maior nr. 41, REGHIN. Tel.: 0265 511.112 (int 132)
Persoana de contact: Ros Adriana-Primaria Mun.Reghin-telefon 0265/511112-int.132