Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

SCRISOARE DESCHISĂ

03-09-09 14:39

-Guvernului României – d-lui Prim Ministru Emil Boc; -Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii –d-lui ministru Radu Mircea Berceanu; -Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş – d-lui prefect Marius Pascan; -Consiliului Judetean Mures– d-nei presedinte Lokodi Edita Emöke;

Stimate domnule ministru,
          prezentul demers am vrea să îl consideraţi ca un ultim apel făcut factorilor decizionali ai ţării, pentru salvarea celui mai vechi oraş din Transilvania, atestat documentar de peste 781 ani, unde istoria trecutului şi a prezentului a dat poporului român personalităţi şi valori remarcante, al căror nume a trecut deseori graniţele ţării.
          Municipiul Reghin se află la intersecţia a trei drumuri naţionale DN 15, DN 16, DN 15A şi este traversat de calea ferată 405 Târgu-Mureş – Deda.
Drumul naţional 15 se desfăşoară în zona de luncă a râului Mureş, realizând legătura între oraşele Bacău – Piatra-Neamţ – Topliţa – Reghin – Târgu Mureş, drumul naţional 16 între Cluj-Napoca – Apahida – Reghin, iar drumul naţional 15A Bistriţa – Sărăţel – Reghin.
          Din Reghin pornesc un număr mare de drumuri judeţene şi drumuri comunale modernizate/nemodernizate, care realizează legătura satelor şi comunelor din zonă cu municipiul.
          În prezent traficul de tranzit se desfăşoară în apropierea zonei centrale a municipiului. Trebuie subliniat faptul că străzile oraşului sunt foarte înguste, cu pante longitudinale mari, intersecţii înguste, curbe cu raze mici proiectate la nivelul anului 1950, preponderent pentru circulaţia căruţelor. Aceşti factori conduc la condiţii de circulaţie foarte grele, degradarea şi uzura sistemului rutier de pe arterele existente datorită suprasolicitărilor din traficul greu şi intens, creşterea numărului de accidente, poluarea semnificativă a mediului pe toată suprafaţa zonei centrale a oraşului şi a celor două cartiere extrem de populate ale municipiului, prin care se tranzitează.
          Creşterea traficului cât şi sporirea siguranţei în circulaţia rutieră impune eliminarea punctelor periculoase situate pe acest sector, prin realizarea unei variante de ocolire care să asigure legăturile între drumurile naţionale, judeţene şi locale şi care să conducă la:
   -sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului;
   -decongestionarea traficului din municipiu;
   -realizarea unui confort pentru participanţii la trafic;
   -mărirea siguranţei circulaţiei;
   -reducerea numărului de accidente;
   -îmbunătăţirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore.
          Încă din anul 2004 s-au făcut primele demersuri către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, pentru realizarea variantei drumului de ocolire al municipiului, în lungime totală de 10740 ml. A fost stabilit traseul ocolitor, a fost întocmit studiul de fezabilitate, lucrarea a fost însoţită de finanţator, respectiv la acea dată, Banca Mondială.
          În urma dezbaterilor publice şi a avizelor obţinute ca urmare a certificatului de urbanism emis de către Consiliul Judeţean Mureş, a fost executat proiectul final de către SC CONSITRANS SA BUCUREŞTI, subproiectant la acea dată, SC DRUMEX SRL CLUJ NAPOCA. Din informaţiile pe care le deţinem am înţeles că lucrarea „Varianta de ocolire a municipiului Reghin” nu a fost inclusă în programele imediate de realizare ( fiind acceptate doar două proiecte: varianta de ocolire Bacău şi varianta de ocolire Braşov) – astfel nefiind asigurată finanţarea pentru implementarea acestei investiţii.
          Nu contestăm faptul că cele două proiecte susţinute financiar prin Ministerul pe care îl conduceţi, vizează descongestionarea traficului în două oraşe mult superioare ca număr de locuitori şi importanţă faţă de municipiul nostru, însă istoria zbuciumată al acestui oraş, al doilea ca mărime din judeţul Mureş, merită o istorie prezentă lăudabilă şi evidentă. Un mare cărturar român spune că: „Suntem datori trecutului cu prezentul pe care îl clădim şi viitorul pe care avem curajul să îl visăm”.
          Renumitul „Oraş al Viorilor” cum a fost denumit Reghinul în istoria recentă, merită în opinia noastră şi a comunităţii pe care o reprezentăm, să redevină şi „oraşul liniştit de pe deal” cum era descris în vechile documente ale timpului, ori liniştit şi conservându-şi valorile arhitectonice unice în zonă, poate redeveni prin devierea traficului, prin realizarea celor aproximativ 11 km de drum ocolitor, pentru care vă solicităm sprijinul, în sensul reanalizării şi includerii acestui obiectiv de investiţie pe lista priorităţilor finanţabile de la bugetul naţional. 
         Stimate domnule ministru, nutrim speranţa că de pe poziţia pe care vă aflaţi, veţi întreprinde toate diligenţele pentru a ne ajuta în susţinerea intereselor comunităţii locale şi dezvoltarea acestei zone unde convieţuiesc paşnic de secole, trudind la bunul renume al ţării: români, maghiari şi germani, oameni de bun simţ şi de bună credinţă.
          Cu aleasă consideraţie,
          PRIMAR     
          ing.NAGY ANDRÁS