Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

01-09-09 14:42

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Reghin, anunţă pe această cale cetăţenii din municipiul Reghin, că începând cu data de 01.09.2009, se predau formularele tipizate pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei,

 în conformitate cu OUG nr.5/2003 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a HGR 1286/2008 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia pe perioada sezonului rece noiembrie 2009 – martie 2010, la Centrul de Informare a Cetăţeanului, iar persoana de contact pentru eliberarea formularului tip este d-na Consilier IEPURE MARCELA.
Preluarea dosarelor complete, se face începând cu data de 15 septembrie 2009, între  orele  8,00 – 15,00,   la sediul Primăriei municipiului Reghin, camera nr.13, până în data de 15 octombrie 2009, pentru acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale .  
Preluarea dosarelor complete, se face începând cu data de 01 septembrie 2009, între orele 8,00 – 15,00,  la sediul Primăriei municipiului Reghin, camera nr.13, până în data de 15 septembrie 2009 , pentru acordarea ajutorului de încălzire cu lemne.
Beneficiari sunt: Familiile şi persoanele singure a căror venit net mediu lunar pe membru de familie  este de până la 615 lei şi  care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, agent termic.
Acte necesare:
-Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, formular tip;
-Copie de pe actele doveditoare privind componenţa familiei, copie CI/BI, Certificat de naştere pentru copiii minori;
-dovada venitului net, realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru toţi membrii familiei peste 16 ani;
-Factura de gaz pentru persoanele care solicită acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale;
-confirmarea de plată a impozitului pe anul în curs care se ridică de la cam.nr.2, caserie.
Condiţii de acordare:
Aprobarea sau, după caz, neaprobarea  cererii privind acordarea  dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se face prin dispoziţia scrisă a primarului.
Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei se stabileşte în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, după cum urmează:
Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 162 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 137 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 112 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 87 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 62 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei.
Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei.
PRIMAR,      
ing.Nagy András   

SECRETAR, 
jr.Gabriela Koss