Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNTUL LICITATIE CU STRIGARE

11-06-09 12:18

PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN VEDEREA ATRIBUIRII LOCAŢIILOR PENTRU PARCURILE DE DISTRACŢII CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILELOR MUN.REGHIN

În temeiul Legii 213/1998-actualizată, art.14 şi 15, precum şi a Legii 215/2001-republicată art.36 alin.2 punctul e, Primaria municipiului Reghin anunta:
La sediul Primariei municipiului Reghin, va avea loc in data de 17.06.2006, ora 11,00, licitatie publica cu strigare pentru ocuparea domeniului public, în vederea atribuirii locaţiilor pentru parcurile de distracţii cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Mun.Reghin.
1) Organizatorul licitatiei: Primaria municipiului Reghin.
2) Obiectul licitatiei: atribuire locaţii prin licitaţie pentru ocuparea domeniului public pentru parcuri de distracţii în zilele de 3,4,5 iulie 2009
3) Documentele licitatiei se pot procura de la sediul Primariei municipiului Reghin, Biroul Achiziţii Publice, Investiţii şi Strategii de management de proiect, camera 50, in perioada 11.06. – 16.06.2009, intre orele 8.00 – 14.00. Pretul de procurare a documentelor de licitatie este de 50 RON, suma care se poate plati la casieria Primariei municipiului Reghin, camera 2 sau cu ordin de plată în următorul cont: RO25TREZ47724510220XXXXX.
5) Ofertele se pot depune la sediul Primariei municipiului Reghin – Centrul de informatii pentru cetateni, până la data de 17.06.2009 orele 10.00.
6) Licitatia se va desfasura la sediul Primariei municipiului Reghin, in data de 17.06.2009, ora 11.00.
7) Criteriile de selectie a ofertelor vor fi detaliate in documentatia pentru licitatie.
PRIMAR,      
ING. NAGY ANDRÁS   
SECRETAR,  
JR.KOSS GAbrIELA