Româna Maghiara Engleza Francezã
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

17-03-09 10:54

Dezbaterea publica a proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului general al Primariei municipiului Reghin pe anul 2009.

Primaria municipiului Reghin, prin reprezentantii sai, ing. Nagy András – primar si Maria Merdariu – secretar, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului general al Primariei municipiului Reghin pe anul 2009.
Dezbaterea va avea loc  in data de 23.03.2009 orele 14,00 in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Reghin.
Exprimarea optiunilor si opiniilor privind dezbaterea propusa se pot face zilnic la sediul Primariei municipiului Reghin, prin fax la numarul de telefon 0265/512542 sau pe adresa de e-mail office@primariareghin.ro, pana in data de 23.03.2009 orele 12,00.

PRIMAR
ing. Nagy András
SECRETAR
Merdariu Maria