Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNŢ

12-11-08 11:06

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI CARE DEŢIN PUNCTE DE LUCRU PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI REGHIN

Vă informăm că în baza art.5 şi art. 7 din HCL nr.11/31.01.2008 au fost modificate condiţiile de vizare (eliberare) a acordurilor de funcţionare emise de Primăria municipiului Reghin . În vederea prelungirii acordurilor de funcţionare (aplicarea vizei anuale pentru anul 2009), vă rugăm să vă prezentaţi până cel târziu în data de 31.12.2008, la Centrul de informare a cetăţeanului din cadrul Primăriei, cu următoarele acte:

1.CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE- dacă există modificări..

2. ACT CONSTITUTIV (STATUT) sau AUTORIZAŢIA emisă în baza Lg 507/2002 sau a Lg.300/2004 - dacă există modificări.

3.ANEXA CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (CERTIFICAT CONSTATATOR emis de Registrul Comerţului pentru punctul de lucru )- dacă există modificări.

4.AUTORIZAŢIILE sau AVIZELE necesare desfăşurării activităţii economice menţionate în CERTIFICATUL CONSTATATOR .

5.DOVADA DEŢINERII SPAŢIULUI ( extras CF sau orice tip de contract care atestă deţinerea spaţiului) .

6.CERTIFICATUL DE URBANISM şi AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului pentru punctul de lucru.

7.ACORDUL AUTENTIFICAT al vecinilor şi/sau, după caz, ACORDUL AUTENTIFICAT AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI din raza de impact a activităţii pentru :

-discoteci, baruri, cluburi de noapte şi alte activităţi incluse în Ordinul nr.337/20.04.2007privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN .

- orice unitate care solicită activitate cu program prelungit sau NON STOP. - orice UNITATE DE PRODUCŢIE sau PRESTARI SERVICII (industriale sau pentru populaţie), DEPOZIT EN GROS care produc poluare fonică, chimică sau de altă natură, excepţie fac cele din zona industrială.

- nu sunt consideraţi vecini alţi comercianţi..

8. LICENŢĂ pentru jocurile de noroc însoţită de anexă cu seria aparatelor - unde este cazul.

9. CONTRACT DE SALUbrIZARE încheiat cu R.A.G.C.L pentru punctul de lucru.

10. CONTRACT DE CONCESIONARE ( închiriere) a terenului aparţinând domeniului public, în situaţia în care prin amenajarea spaţiului, acesta este afectat.

11. DOVADA achitării taxei de eliberare a acordului.

12. DOVADA achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local.

 

PRIMAR

Ing.NAGY ANDRÁS

 

SECRETAR

IACOB LUCIAN