Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS

13-08-08 11:38

în data de 28 august 2008, ora 10,00 la sediu, pentru ocuparea unor posturi vacante -personal contractual, din cadrul Creşei nr. 1 Reghin, după cum urmează:

-asistent medical - 2 posturi
CONDIŢII:
-studii medii
-experienţă în domeniu – 3 ani
-diplomă de asistent
-infirmieră - 4 posturi
CONDIŢII:
-studii medii
-cunoştinte lb. maghiară pentru 2 posturi
-constitue avantaj experienţă în domeniu
-îngrijitor - 1 post
CONDIŢII:
-studii medii
-constitue avantaj experienţă în domeniu
-muncitor bucătar - 1 post
CONDIŢII:
-studii medii
-experienţă în domeniu – 3 ani
-diplomă de bucătar
ACTE NECESARE LA DOSAR:
-cerere de înscriere la concurs;
-copie după actul de identitate;
-copiile diplomelor de studii;
-copie după carnetul de muncă;
-Cazier judiciar;
-Recomandare de la ultimul loc de muncă;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
Bibliografia, şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25 august 2008 orele 12,00, la sediul Primăriei, Compartimentul Resurse umane, cam. 47.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon, 0265-511112 int. 110.