Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

ANUNT COLECTIV

22-05-08 12:02

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam emiterea de acte administrative fiscale – somatie de plata – pentru urmatorii contribuabili:

Nr.crt.     Contribuabil                  Domiciliul fiscal                                Somatia
1.      SZOCS  ALPAR              str. Garii bl.6 ap.1              8780/17.04.2008
2.      ROSCA  IOAN                str. Garii bl.8 ap.52            8777/17.04.2008
3.      SANDRU LUCIAN ILIE    str. Garii bl.8 ap.30            8784/17.04.2008
4.      BATHORI ILDIKO EVA   str. Garii nr.66                    8781/17.04.2008
5.      IVACSON ARPAD           str. Garii nr.43                   8782/17.04.2008
6.      CASVEAN SILVIA          str. Garii bl.4 ap.3              8779/17.04.2008
7.      BUCIN SEBASTIAN        str. Garii bl.12 ap.25          8775/17.04.2008
8.      MORUN MARICEL          str. Garii bl.8 ap.48            8776/17.04.2008
9.      SC BOGDI COM SRL      str. Unirii bl.18 ap.43         8786/17.04.2008
10.    SC BEST PRINT SRL      str. Eminescu nr.115          8773/16.04.2008
11.    BARDAN MARCEL          str. Libertatii bl.16 ap.18    8749/17.04.2008
Actele administrative fiscale emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent , Serviciul Impozite si Taxe - camera 44.
Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului pe adresa de internet www.primariareghin.ro si la avizierul de la sediul Primariei Municipiului Reghin, str. P.Maior nr.41.

SEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE,
ec.Moldovan Verdes Adriana