Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

În atenţia posesorilor de autoturisme din municipiul Reghin

15-05-08 11:18

Primaria municipiului Reghin, prin reprezentanţii săi legali, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Serviciul de administrare a parcărilor publice din municipiul Reghin a fost concesionat către S.C. Tracia Trade Exim SRL Tg.-Mureş prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 29.09.2004 de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Reghin, regulamentul fiind aprobat prin HCL nr. 146 din 31.10.2007.
Procesele-verbale de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor sunt întocmite de concesionar (S.C. Tracia Trade Exim SRL) şi sunt date spre urmărire Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Reghin, în caz de neplată în termenul precizat în procesul-verbal de contravenţie.
Termenul de 48 de ore pentru plata a jumătate din amendă începe să curgă de la data semnării procesului-verbal de către contravenient sau de la data poştei înscrisă pe plicul cu care a fost comunicat respectivul proces-verbal.
Plângerea împotriva procesului-verbal se poate depune la Compartimentul Autoritate de Autorizare pentru servicii de transport local din cadrul Primăriei municipiului Reghin (camera 22) sau la Judecătoria Reghin  (nu la Judecătoria Tg.-Mureş cum greşit este menţionat în formularul de proces-verbal).
Facem aceste precizări întrucât s-a constatat că pe formularul de proces-verbal de contravenţie s-a folosit antetul Primăriei municipiului Reghin, cu datele sale de identificare, deşi Primăria municipiului Reghin nu are competenţă de sancţionare a respectivelor contravenţii.

PRIMAR,      
ing.NAGY ANDRÁS