Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

COMUNICAT DE PRESĂ

01-04-08 11:24

Colectarea selectivă a deşeurilor – cerinţa esenţială pentru realizarea obiectivelor naţionale de reciclare şi valorificare a deşeurilor

Consiliul Local al Municipiului Reghin, lansează pe 2 aprilie 2008 Proiectul de Gestionarea Deşeurilor, Program PHARE CES 2003 – Investiţie nouă în Municipiul Reghin, judeţul Mureş. Manifestarea va începe la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, Sala de Şedinţe, urmată de o deplasare la Staţia de Sortare şi Transfer.

Colectarea selectivă reprezintă premiza realizării obiectivelor de reciclare şi valorificare a deşeurilor din România. Angajamentele legate de transpunerea Directivei Europene pentru ambalaje şi deşeuri de ambalaje în legislaţia naţională cât şi realizarea strategiilor de reciclare şi valorificare pentru următorii 10 ani, nu pot fi realizate în afara unui sistem integrat performat al deşeurilor de ambalaje în care colectarea selectivă de la populaţie este esenţială.

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante ale protecţiei mediului cu care se confruntă România. În prezent legislaţia românească permite îndeplinirea eficientă a obligaţiilor europene de mediu în privinţa deşeurilor, toată legislaţia europeană fiind transpusă în legislaţia naţională.

În anul 2005 Consiliul Local al Municipiului Reghin a semnat proiectul de finanţare nerambursabilă “Gestionarea deşeurilor – investiţie nouă în Municipiul Reghin, jud. Mureş” în cadrul  PROGRAMULUI PHARE 2003  COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ  "Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor", a cărui valoare este de 998.731,05 euro.
Proiectul are ca principal scop implementarea unui sistem avansat de colectare a deşeurilor care se reflectă în selectarea deşeurilor (sticlă, hârtie, plastic, baterii etc.) bazate pe sistemul de colectare selectivă în containere separate pentru sticlă, hârtie, plastic, care vor fi instalate în locaţii centrale pe aria localităţii.
Va rugam sa confirmati participarea pana pe data de 02/04/2008, orele 10,00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe d-şoara Adriana Roş, inspector de specialitate Investiţii, Achiziţii Publice, Stategii de Management de Proiect din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, tel. 0265-511.112 int.132 sau e-mail: adrianaros@primariareghin.ro .