Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

15-05-07 13:02

în vederea închirierii SPATIULUI CU DESTINATIA DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA DE TESTĂRI ŞI ANALIZE TEHNICE (CHIMICE, ALIMENTARE, TOXICOLOGICE ŞI BIOTOXICOLOGICE), MUN.REGHIN, JUD.MURES, STRADA P-ŢA PETRU MAIOR NR.51

La sediul Primăriei municipiului Reghin, va avea loc in data de 22.05.2007, ora 12°°, licitaţia publică deschisă în vederea închirierii SPATIULUI CU DESTINATIA DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA DE TESTĂRI ŞI ANALIZE TEHNICE (CHIMICE, ALIMENTARE, TOXICOLOGICE ŞI BIOTOXICOLOGICE), MUN.REGHIN, JUD.MURES, STRADA P-ŢA PETRU MAIOR NR.51,
1) Locator: Primăria municipiului Reghin.
2) Organizatorul licitaţiei: Primăria municipiului Reghin.
3) Obiectul licitaţiei: Închirierea obiectivului de mai sus, cu destinaţia de prestări servicii pentru activitatea de testări şi analize tehnice (chimice, alimentare toxicologice şi biotoxicologice)
4) Documentele licitaţiei se pot procura de la sediul Primăriei municipiului Reghin, Serviciul Tehnic, camera 27, în perioada 15.05.2007-21.05.2007, între orele 9.00 – 15.00. Preţul de procurare a documentelor de licitaţie este de 20 lei, sumă care se poate plăti la casieria Primăriei municipiului Reghin, camera 2.
5) Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Reghin – Centrul de informaţii pentru cetăţeni, până  în data de 22.05.2007  ora 12°°.
6) Licitaţia se va desfaşura la sediul Primăriei municipiului Reghin, în data de 22.05.2007, ora 12°°.
7) Criteriile de selecţie a ofertelor sunt detaliate in documentaţia pentru licitaţie.
 
PRIMAR,  
Ing.NAGY  ANDRÁS                         
SECRETAR,
IACOB LUCIAN