Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

TRUSOU PENTRU NOU NASCUTI

19-03-07 10:23

Primăria municipiului Reghin preia cererile pentru acordarea contravalorii trusoului, în conformitate cu prevederile Legii nr.482/2006.

Pentru fiecare nou născut se acordă suma de 150 lei pentru perioada 01.01.2007 – 31.05.2007, părinţilor copilului sau unui alt  reprezentant legal al copilului împuternicit.

Pentru a beneficia de acest drept este necesar ca părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului să depună, până în data de 15 iunie 2007, la primăria unde domiciliază titularul o cerere tip la care se va anexa : - copia după certificatul de naştere al copilului şi copia după actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal al copilului.

În baza cererii, primarul va emite o dispoziţie individuală de acordare a acestui drept şi va solicita, săptămânal, Direcţiei de Muncă, Solidaritate Sociale şi Familiei Mureş sumele necesare pentru plata drepturilor stabilite în săptămâna anterioară, acestea urmând a fi alocate de la bugetul de stat. După primirea sumelor, plata se va efecuta într-un interval de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei.

Procedura pentru acordarea trusoului se face în conformitate cu Legea nr.482/2006, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.3/2007, iar aplicarea prevederilor actului normativ se face pe baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi a Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.83/01.02.2007/154/19.02.2007.

La Primăria municipiului Reghin cererile pentru acordarea trusoului se distribuie şi se preiau la Centrul de Informare a Cetăţeanului sau la Serviciul de Asistenţă  Socială şi Autoritate Tutelară , camera 40.
Programul de lucru cu publicul este următorul:
–luni, marţi, joi – între orele 9,00 – 15,00
–miercuri          -  între orele 9,00 – 16,00
–vineri             -  între orele  9,00 – 13,30

CONDUCEREA INSTITUŢIEI